חיפוש :
תקציר זה אינו מהווה מסמך משפטי ומיועד לספק מידע בסיסי על מנת להכיר את הליך הבוררות. התקציר אינו מחליף את חוק הבוררות ו/או כל דין אחר בעניין הליך הבוררות. הקבוע בחוק גובר על כל האמור בתקציר זה.

בניית אתרים 2all