חיפוש :
בוררות, הינה הליך משפטי אלטרנטיבי לפתרון סכסוך בין בעלי דין. תהליך זה מתאים במקרים רבים גם למחלוקת בעניין חלוקת רכוש בהליך גירושין.

תהליך השיפוצים נפוץ, מקובל ונדרש, במהלך השימוש בדירה, במשרד ובכל נכס נדלני אחר, בין אם מדובר בבלאי סביר או נזקי אירוע, ובין אם מדובר בהתאמת הנכס לצורכי המשתמש. מעבר להנאה הצפויה מהשדרוג ו/או התיקון, הליך השיפוצים דורש ממון, זמן וכוחות פיזיים ונפשיים, ובמידה רבה צפויות בו מחלוקות בין מזמין העבודה למבצע העבודה.

לצורך המחשה, רצ"ב דוגמא של תניית בוררות, אותה ניתן לצרף כסעיף בחוזה. התנייה מפנה את הצדדים להסכם לפתרון סכסוך במכון לבוררות עסקית.

תקציר זה אינו מהווה מסמך משפטי ומיועד לספק מידע בסיסי על מנת להכיר את הליך הבוררות. התקציר אינו מחליף את חוק הבוררות ו/או כל דין אחר בעניין הליך הבוררות. הקבוע בחוק גובר על כל האמור בתקציר זה.

בניית אתרים 2all