מחלוקת בשיפוצים

מחלוקת בשיפוצים במודל הבוררות

 

תהליך השיפוצים נפוץ, מקובל ונדרש, במהלך השימוש בדירה, במשרד ובכל נכס נדלני אחר, בין אם מדובר בבלאי סביר או נזקי אירוע, ובין אם מדובר בהתאמת הנכס לצורכי המשתמש.

מעבר להנאה הצפויה מהשדרוג ו/או התיקון, הליך השיפוצים דורש ממון, זמן וכוחות פיזיים ונפשיים, ובמידה רבה צפויות בו מחלוקות בין מזמין העבודה למבצע העבודה.

בהיבט הכספי, פרוייקט השיפוצים מתוכנן תקציבית, אך ברוב המקרים העלויות הסופיות אינן ידועות, ובד"כ נוצרת חריגה תקציבית כמו גם אבדן ימי עבודה, עלויות ימי שכירות ובמצב הגרוע קבלת שיפוץ ברמה ואיכות נמוכות מהצפוי.

לתהליך שיפוץ יש לעיתים תגובת שרשרת לא צפוייה כתוצאה מגילויים/ליקויים שעולים בתהליך העבודה, ו/או אישורים חדשים הנדרשים כתוצאה מהשיפוץ.

שינויים יזומים לאחר תחילת השיפוץ הינם מרשם בדוק לסכסוכים, כאשר בחלק מהמקרים בעל הנכס "שבוי" בידי קבלן הביצוע להצעות המחיר והעלויות הנדרשות בגין השינוי והתוספת.

לוחות הזמנים לביצוע  שיפוץ והתהליך עצמו, יחרגו בד"כ מסיבות אובייקטיביות. (מחלות, היעדר אנשי מקצוע זמינים, היעדר חומרי גלם מיוחדים, תכנון לקוי של העבודה) ובמקרה הגרוע, כתוצאה מהתחייבות קבלן הביצוע, אשר מראש ידע שלא יוכל לעמוד במשימה.

היערכות לשיפוץ

הכנה נכונה לתהליך השיפוץ, עשוייה למזער נזקים, למנוע כשלים, כמו גם להעריך נכונה את עלויות השיפוץ, היקפו ומשכו.

לשם כך, מומלץ לבצע את הפעילות להלן:

 1.   תכנון מפורט ומדוייק של הפעילות הנדרשת.
 2.   סקר מקדים של עלויות אביזרים וחומרי גלם.
 3.   איתור וקבלת המלצות על קבלני ביצוע.
 4.   בדיקה מקדימה של היתרים לביצוע השיפוץ, כולל הסכמות שכנים.

 

הסכם השיפוץ

הסכם השיפוץ הוא פירוט מדוייק של הדרישות מהקבלן או לחילופין, מה הקבלן מתחייב בביצוע העבודה.

חשוב שההסכם יהיה מפורט, ממוקד, ברור ובכתב, בחתימת מזמין העבודה וקבלן הביצוע.

 1. עריכת חוזה מפורט ובהיר לשיפוץ הנדרש ובכתב.
 2. סעיף בנוגע למועד סיום העבודה ולחלוקת תשלומים עפ"י קצב ההתקדמות.
 3. קביעת קנס ו/או פיצוי מוסכם על איחור במסירת העבודה.
 4. הגדרה ברורה כיצד נראה סיום עבודת השיפוץ.
 5. כתב הכמויות יהיה מפורט גם לאיכות החומרים, האביזרים הסניטרים, הפירזול, היצרן, סוג הצבע ומספר השכבות וסוג העץ.
 6. פירוט כל העבודות הנכללות במחיר כולל פעילות סבלות של העלאת החומרים לדירה/משרד, פינוי פסולת ומיקום ונקיון בגמר ביצוע.
 7. הגדרת עלויות תוספות כגון: נקודות חשמל, נקודות מים, תוספת צביעה וכיו"ב.
 8. ביטוח עובדי הקבלן וביטוח צד ג' לנזקים בגוף וברכוש במקרה של אירוע נזק לגוף או רכוש, כמו גם נזק שייגרם לדירה צמודה ו/או דירה מתחת או מעל.
 9. ההסכם יכלול סעיף המצאת קבלה ו/או חשבונית מס לפריטים שירכוש הקבלן עבור השיפוץ. (כלים סניטרים, קרמיקה, אביזרי חשמל, חיפוי אבן).
 10. סעיף לאחריות על ביצוע העבודה – תאריך ברור. (לדוגמא 1/2 שנה מסיום העבודה, כולל זמן תגובה לתיקון שבוע מקריאה). הנושא חשוב במקרים של נזילות כתוצאה מנזקי חורף, היווצרות סדקים, רטיבות, חדירת מי גשמים ו/או מים כתוצאה מהשקייה, טיוח ואיטום לא מקצועיים, קילוף צבע, חיפוי קרמיקה או אבן שנפלה ו/או נזקים מבלאי לא טבעי.
 11. במצב של שיפוץ משותף בבניין, חובה להחתים את כל השכנים על התחייבות לאפשר לא לעכב את תהליכי השיפוץ.

 

בוררות בחוזה השיפוצים

קיימת עדיפות לפתרון סכסוך ומחלוקת בשל תקלות, חוסר שביעות רצון בדרך של בוררות מהסיבות הר"מ.

א.      תהליך לסיכום אירוע הסכסוך מהיר.

ב.      עלויות פתרון הסכסוך זולות בנסיבות העניין (חסכון באגרות, שכ"ט של עו"ד, לו"ז פעילות בתי המשפט).

ג.       הבורר בד"כ יהיה מקצועי ומנוסה בתחום הבנייה והשיפוצים כמו גם האופציה לקלת חוות דעת מומחה ע"י הבורר.


 

תניית הבוררות בחוזה

 1. ניתן לקבוע מראש ובהסכם השיפוץ, כי במידה ותתעורר מחלוקת בסעיפי החוזה, הנושא יתברר ויסוכם בהליך בוררות מוסכם.
 2. יש מצב שמראש ייקבע בורר או מוסד בוררות בו יתקיים התהליך.
 3. ניתן לקבוע מראש כי לבורר תינתן האופציה לקבל חוות דעת מומחה עפ"י טיב המחלוקת (מהנדס חשמל, מומחה איטום, מומחה אינסטלציה וכיו"ב).
 4. ניתן לקבוע מראש ובהסכם כי כתבי הטענות ייחשבו כעדות הדדית, טענות אלו יוצגו בע"פ ובכתב בפגישות הבוררות.

 

פסק בורר יכול שיהיה כפי שיסוכם בהסכם הבוררות

א.     חיוב לתיקון הליקויים ע"י הקבלן עפ"י מפרט מומחה כולל בדיקת איכות הביצוע, כולל לוח זמנים לביצוע.

ב.     תשלום פיצוי בגין נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למזמין.

ג.      תשלום פיצוי בגין הנזק שנגרם לקבלן.

 

המכון לבוררות עסקית

א.      ערוך לביצוע בוררות בתחום השיפוצים ועבודות קבלניות עם בוררים מקצועיים ומנוסים.

ב.      עובד במודל של תהליך קצר וענייני (בן 8-12 שעות בוררות) + חוות דעת מומחה אם נדרש.

ג.      יתן יעוץ מקדים (במחיר סמלי) לכתיבת תנית בוררות לחוזה שיפוץ.

 

הערה

אין במאמר זה משום המלצה משפטית ו/או הזמנה להתקשרות עם המכון לבוררות עסקית או מי מאנשיו.

מידע זה ניתן כשירות לציבור.

טואול - בניית אתרים