תחומי עיסוק

 סכסוכים עסקיים

מימוש חוזים והתחייבויות, סכסוך בין בעלי מניות, פירוק חברות ופירוק שיתוף, תחרות בין בעלי עסקים, תביעות ספק לקוח.

נדל"ן

סכסוכים בעניין איכות וליקויי בנייה. הערכות נזק ופיצויים. חלוקת רכוש.

יחסי עבודה

יחסי עובדים ומנהלים. ועד עובדים והנהלה. סכסוך בין עובדים. במסגרת זו יתכנו יתרונות למהלך גישבור (גישור + בוררות)

נזיקין

בוררות בתביעות נזיקין לאירועים בפעילות תעשייתית ו/או מסחרית ו/או נזקים לפרט כתוצאה מרשלנות ו/או הפרת חובה חקוקה.

ביטוח

בוררות בגין תביעות ביטוח בין הפרט לחברת הביטוח ובין הפרט לרשות מקומית.

ירושות

חלוקה הוגנת ואובייקטיבית של רכוש בין הזכאים עפ"י דין. פתרון מחלוקות במודל גישבור ו/או בוררות.

סכסוך משפחתי

בין בני זוג במסגרת פרידה. בין בני משפחה בחלוקת רכוש משפחתי משותף.

שונות

שירותים נוספים

טואול - בניית אתרים