הקוד האתי

1. הבורר ינהל הליך בוררות באופן ענייני, יעיל ומסודר.

2. הבורר במסגרת המכון לבוררות עסקית (להלן: "הבורר) ינהל משפט צדק, תוך הקפדה על חוקי מדינת ישראל.

3. הבורר ישפוט ללא משוא פנים, ללא דעה קדומה, ללא תלות, השפעה חיצונית ולחץ של דעת הקהל.

4. הבורר יימנע מניהול הליך שיש בו ניגוד עניינים, ולא ינקוט בצעדים שעשויים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.

5. הבורר יקפיד על נועם הליכות וישמור על טוהר המידות, סבלנות, סובלנות וכללי הנימוס המקובלים.

6. בעת ניהול הליך הבוררות ובהחלטותיו בכתב, יימנע הבורר מהערות פוגעניות או מעליבות כלפי כל אדם.

7. הבורר ידאג לשמירת כבודם של כל הנוכחים בהליך הבוררות.

8. הבורר מחויב לשמור על סודיות בכל עניין הנוגע לניהול הליך הבוררות במסגרת המכון לבוררות עסקית.

9. בורר הרואה שאינו בעל הידע והכישורים המתאימים לניהול הליך הבוררות המובא בפניו, או שקיים טעם ראוי אחר שהבוררות לא תידון בפניו, ימנע מלדון בהליך.

10. הבורר נושא באחריות אישית ומקצועית מלאה ובלעדית כלפי הצדדים לבוררות.
           


 

טואול - בניית אתרים