דרושים

1. המכון לבוררות עסקית קבע יעד של הגדלת ספקטרום תחומי הבוררות כמו גם מיקוד ודיוק הטיפול בסכסוכים

    העומדים לפתחו.


2. הגדלת מערך הבוררים פותחת אפשרות בפני מועמדים מעוניינים העונים על הקריטריונים הנדרשים כפי שיפורטו להלן:

    הצגת המועמדות כולל קו"ח, עם פירוט השכלה אקדמאית ונסיון מקצועי מוכח.


3. תינתן עדיפות לבעלי הכשרה מוקדמת בתחום הבוררות ו/או נסיון מוכח בבוררות במסגרות אחרות.


4. תינתן עדיפות למומחים ו/או מנהלים בסקטור העסקי ו/או נושאי משרה אחרים בעלי נסיון של 20 שנות פעילות לפחות.


5. תינתן עדיפות לעו"ד ותיקים (20 שנות פעילות לפחות), שצברו נסיון בתחום דיני חברות, נזיקין, נדל"ן ומשפחה.


6. פניה זו מיועדת גם לשופטים בגמלאות המעוניינים להכלל במאגר הבוררים בתחומים הרלוונטים לתחומי העיסוק של המכון לבוררות עסקית.


7.המכון מתחייב בסודיות לעניין הפונים המציעים ובשמירה מכבדת של פרטי המועמדים והפונים.


8. המכון לא יפרסם ברבים את "נבחרת הבוררים" ללא אישור בכתב של המיועד לשמש כבורר.


9. רשימת הבוררים תנוהל ברישומי המכון ובלבד.


10. למען הסר ספק, לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הבוררים שיאושרו לבין המכון.


11. התקשרות המכון עם הבורר תהיה על בסיס "הסכם קבלת שרות" שייחתם בין הבורר למכון.


12. הבורר מתחייב לבטח עצמו ועל חשבונו בביטוח אחריות מקצועית.


13. בורר שיוצע לפתרון סכסוך, ישיב תוך 7 ימים ויאשר או לא יאשר את הסכמתו לקבל עליו את התפקיד.


14. בורר שהוצע לפתרון סכסוך ואושר ע"י בעלי הדין, יחתום בכתב על מסמך היעדר ניגוד עניינים ו/או היעדר הכרות מוקדמת עם בעלי הדין.


15. פניה זו להצגת מועמדות מיועדת לגברים ונשים כאחד. הפניה נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות ובלבד.


16. אין המכון מתחייב לזמן לשיחה את כל הפונים אליו וכן אינו מחויב בדיווח סטטוס פניה.


17.  זימון לשיחת היכרות והתאמה, יבוצע אך ורק למי שיימצא מתאים לצורכי המכון.


18.  פניות בכתב בצירוף קו"ח יש לשלוח לכתובת מייל: kashi.borer@gmail.com


19. מועמדים מתאימים ייענו בכתב לעניין סטטוס הטיפול במועמדות.

טואול - בניית אתרים