אודות המכון לבוררות עסקית
  

1. המכון משמש כגוף בוררות לעסקים קטנים  ובינוניים, לעסקים משפחתיים ולמחלוקות בין אנשים פרטיים, על משאבים (כסף ו/או שווה כסף).

 

2. תהליך הבוררות יתבצע באובייקטיביות ובנאמנות לבעלי הדין, בהתבסס על מספר פרמטרים משולבים: הדין הקיים, הנוהג העסקי וכללי צדק ומוסר.

 

3. תהליך הבוררות יהיה מובנה, קצר, ענייני ותכליתי ויתן מענה מלא להסכם הבוררות.

 

4. עלויות תהליך הבוררות תהיינה סבירות בנסיבות העניין, ונמוכות משמעותית מניהול הליך משפטי דרך בתי המשפט.

   

המיקום

 הדיונים יתקיימו במשרדי המכון לבוררות (רחוב קויפמן 2, תל אביב) בסביבה ניטרלית, סולידית ובחדר ישיבות יעודי ומצוייד

 לתיעוד וניהול הדיון.

 

בקרה מקצועית
המכון לבוררות יבצע בקרה מלאה על תהליך הבוררות.
הבקרה
תבוצע ע"י עו"ד בכיר טרם פרסום פסק הבוררות למתדיינים.טואול - בניית אתרים